Fair Trade Principles Icons_Dutch

 

Beginsel 1: Kansen voor economisch gemarginaliseerde producenten

Armoedebestrijding door producenten economisch zelfstandig te maken.

 

Beginsel 2: Transparatie en verantwoordelijkheid verantwoording

Producten deel laten nemen in de besluitvorming

 

Beginsel 3: Eerlijke handelspraktijken

Het welzijn van producten, voor economische en gezondheids redenen

 

Beginsel 4:  Eerlijke betaling

Een vastgestelde prijs in onderling overleg. Een social aanvaardbaar loon afhankelijk van de locatie.

 

Beginsel 5:  Geen kinderarbeid, geen dwangarbeid

Naleving van het VN-verdrag over de rechten van het kind.

 

Beginsel 6:  Geen discriminatie, gender-gelijkheid en vrijheid van vereniging.

Het respecteren van de vakbondsrechten

 

Beginsel 7:  Goede arbeidsomstandigheden

Het respecteren van de rechten van de werknemers die overeenkomen met de nationale rechten van het land van locatie en de IAO-verdragen.

 

Beginsel 8: Capaciteits opbouw

 

Beginsel 9:  Promoten van eerlijke handel

De bewustwording van de noodzaak voor meer rechtvaardigheid in de wereldhandel.

 

Beginsel 10: Respect voor het milieu

U kunt hier denken aan het gebruik van grondstoffen, de productie, afvalbeheer, landbouw en verpakkingen.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.